0523-87990007
English
Liên lạc

Băng phim điện ảnh


Phim sốc băng qua điện ảnh


quay phim PTTE: Cuộn trượt của PTTE với lớp nhựa dính chặt, ảnh thụ phấn qua cục phụ PTTE với chất dẻo và bề mặt không rõ ràng như với băng 26;C và đèn trắng hóa chất.Keo dán bám là dính nhựa nhạy cảm với áp suất cung cấp một hàm bám mạnh khi nhiệt độ cao trong khi gỡ sạch khỏi các bề mặt khác nhau mà không có cặn.Đối chiếu với băng dính vải đông ánh ảo nhân đôi nhiều hơn, ảnh phụ thụ điện nhiều hơn nhiều, và có khả năng chịu nhiều ứng dụng hơn.Latest News
Contact Us:
Call Us :
0523-87990007
No.2 Junmin Road, Urban Industry Park, Taixing 225400, Jiangsu