0523-87990007
English
Liên lạc
Kiểm soát chất lượng

Thông qua chuỗi cung cấp chất lượng

nên bắt đầu với chuỗi cung cấp.Các nguyên liệu nguyên liệu biến động tác động đến sự biến đổi sản xuất.Mutiflon chọn được chỉ số sợi sợi thủy tinh tinh tinh tinh hảo hạng và sự phân tán PTđắp đắp đắp đắp đắp đắp từ Nhật DALIN.*nbsp;


Một môi trường sạch sẽ giúp nâng cao chất lượng và giảm rủi ro, Mutiflon cung cấp một không gian làm việc tốt hơn cho nhân viên,

Qua kế hoạch kiểm soát chất lượng quản lý


Mutiflon đã đạt được ISO901:2000 Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng quốc tế và chứng nhận SGS quốc tế.Một kế hoạch kiểm soát chất lượng cho các sản phẩm mới cần được phát triển.BJDZ Qua huấn luyện kỹ thuật

... công nghệ làm cho sản xuất hiệu quả và tốt hơn trong việc kiểm soát chất lượng.Mutiflon thiết lập một khóa huấn luyện hướng dẫn nhân viên mới để huấn luyện người lao động về chất lượng kể từ ngày đầu tiên vào việc làm.


Qua các thiết bị nâng cấp thiết bị

Mutiflon nâng cấp thiết bị sản xuất để nâng cấp chất lượng, tăng hiệu quả sản xuất và giao hàng kịp thời.BJDZ Qua kiểm tra trước chuyến hàng


In Mutiflon, kiểm tra được thực hiện nhiều lần trước, trong và sau khi sản xuất.Contact Us:
Call Us :
0523-87990007
No.2 Junmin Road, Urban Industry Park, Taixing 225400, Jiangsu